τις αναμνήσεις τις συλλέγουμε .. δεν τις μοιραζόμαστε ποτέ